Marviksletta

Marvikssletta ble allerede i 2004 definert som bydelssenter i kommunedelplan for Lund. En sammensatt eier/festerstruktur vanskeliggjorde imidlertid utviklingsarbeidet. Etter lengre tids forhandlinger med KNAS (kommunalt kommersielt eiendomsselskap) ble det høsten 2008 inngått en avtale som regulerer frikjøp av festetomtene i området. Det ble videre oppnådd enighet om at festere og grunneiere skal danne et utviklingsselskap (Marvikssletta Utvikling AS) som i fellesskap skal gjennomføre en reguleringsplan for hele området

Området har unike kvaliteter og meget sentral beliggenhet. Det er ett tett befolket område, med ca 30 000 innenfor 10 min avstand med bil. Lund er kanskje byens mest populære områder å bo i, og  har fasiliteter slik som:

  • Båthavn/marina/badestrender
  • Sparebanken Sør Arena
  • Gangavstand til Kvadraturen og Universitet
  • Et godt utbygd kollektivtilbud

Maviksletta vil være det neste store byutviklingsprosjektet Kristiansand, og er solid forankret i gjeldende kommunedelsplan. God Driv har en betydelig eierinteresse i området, og er således en av de store aktørene i prosessen.

Nøkkelinfo

StedKristiansand
AdresseMarvika, Lund
KontaktTerje Mykland
+ 47 90 92 42 80
terje.mykland@goddriv.no
ProspektLast ned prospekt (PDF)

Kart