Hunsøya – ny driv i sentrum av Vennesla

Hunsøya ligger sentralt plassert midt i Vennesla sentrum, med elva på begge sider og en god blanding av flott natur. Hunsøyas kvaliteter har imidlertid vært ”skjult” pga industrivirksomheten som har vært her, en virksomhet som er en stor del av historien til Vennesla.

Hunsfos fabrikker var tidligere selve livsnerven i Vennesla, og sysselsatte på 50-tallet omtrent 1.200 av bygdas da 5.000 innbyggere. Fabrikken ble stiftet på slutten av 1800-tallet, og ble nedlagt i 2011. En æra i Venneslas historie var da over.

I 2006/2007 kjøpte God Driv ca 100 daa av tomten til Hunsfos fabrikker. Dette ble gjort i forbindelse med omstillinger i driften, og fabrikken hadde ikke lenger behov for areal til tømmerlager, samt bygg til prosessering av tømmer. God Driv`s tanke er å utvikle området til bolig og handel, med et langsiktig perspektiv (10-20 år).

Arbeidene med ny reguleringsplan for området ble igangsatt etter at eiendommen var kjøpt, og er nå inne i siste fase. På grunn av ATP-prosjektet og restriktive statlige retningslinjer for handelsetablering har det tatt lang tid å få reguleringsplan opp til første gangs behandling. Området fikk imidlertid juni 2011 status som utvidet senterområde, slik at det kan tilrettelegges for handel og boligutbygging med høy utnyttelse.

I 2012 kjøpte 5 lokale investorer de gamle fabrikklokalene på Hunsøya, og Hunsfos Næringspark så dagens lys i august samme år. Her er det nå revet, ryddet, pusset om og bygget nytt. Over 40 leietakere fyller nå deler av de store lokalene som fabrikken en gang brukte. God Driv er en av 5 likeverdige eiere her.

Nøkkelinfo

StedVennesla
AdresseHunsøya, Vennesla
KontaktTerje Mykland
+ 47 90 92 42 80
terje.mykland@goddriv.no

Kart