Om God Driv

God Driv AS – Eiendomsutvikling

God Driv AS er et av Sørlandets største eiendomsselskaper. Firmaet har sine røtter helt tilbake til 1989, der hovedtyngden var engroshandel, primært innenfor sport. I 2004 ble det en bevisst dreining mot eiendom, primært næringsarealer. Firmaet besitter i dag rundt 100.000m² næringseiendom, samt store tomtearealer for utvikling. God Driv AS er også aktiv innenfor bolig og fritid, men primært små og mellomstore prosjekter.

God Driv AS eies 100% av arbeidende styreformann Tore Gustav Drivenes. Tore Gustav startet sin karriere med import av sportsutstyr –  i dag Scantrade som omsetter for ca 450 MNOK. God Driv AS er fremdeles største aksjonær i Scantrade med 39% av aksjene.

Vår visjon er at God Driv skal være en av Sørlandets største og mest profesjonelle eiendomsutviklere. Vi skal levere prosjekter som preger landsdelens utvikling på en positiv måte, og som gir merverdi for kunder og samarbeidspartnere. Dette skal vi gjøre gjennom å være best på konseptutvikling og kreativitet. Vi skal ha en solid lønnsomhet, vi skal ha orden i egne sysaker, og vi skal være anerkjent som en krevende men hyggelig samarbeidspartner. Vi skal være stolte av prosjektene våre.

Våre verdier er:

  • Omgjengelighet og profesjonalitet
  • Kreativitet/skaperglede
  • Gründerånd/kommersiell tilnærming – god kvalitet til fornuftig pris
  • Sosialt engasjement
  • Moro på jobb

goddrivLOGO

Last ned vår logo:
Vektorisert PDF for bruk i trykksaker
PNG for bruk på web
Høyreklikk og lagre filene

Historien bak navnet

«Det er egentlig ganske enkelt!

Jeg ønsket å ha et «norsk navn» som skulle forbindes med noe positivt, og gjerne ha en dobbelbetydning.

Gikk og tenkte på hva det skulle være!
Kom inn til regnksapsføreren min, og vi diskuterte et prosjekt.
Han konkluderte med at «her ser det ut til å ha god Driv»

Aha, tenkte jeg – nettopp det jeg var ute etter!

De fleste, inkl. meg selv, liker at det er god driv.
Det fikk også en liten dobbelbetydning ved at jeg heter Drivenes.

Så da var barnet døpt!»

-Gründer Tore Gustav Drivenes

Vil du lese mer om de ansatte? Klikk her.