Marviksletta, sentral beliggenhet på Lund

Maviksletta ligger sentralt plassert på Lund, og er en del av det store byutviklingsprosjektet Kristiansand.  God Driv har en betydelig eierinteresse i området, og er således en av de store aktørene i prosessen.  Vi har stor tro på prosjektet, og ser på det med et langsiktig perspektiv.

Allerede i 2004 ble Marvikssletta definert som bydelssenter i kommune-delplanen for Lund. En sammensatt eier/festerstruktur vanskeliggjorde imidlertid utviklingsarbeidet. Etter lengre tids forhandlinger med KNAS (kommunalt kommersielt eiendomsselskap) ble det høsten 2008 inngått en avtale som regulerer frikjøp av festetomtene i området. Det ble videre oppnådd enighet om at festere og grunneiere skal danne et utviklingsselskap (Marvikssletta Utvikling AS) som i fellesskap skal gjennomføre en reguleringsplan for hele området.

Området har unike kvaliteter og meget sentral beliggenhet. Det er ett tett befolket område, med ca 30 000 innenfor 10 min avstand med bil. Lund er kanskje byens mest populære områder å bo i, og  har fasiliteter slik som:

  • Båthavn/marina
  • Badestrender
  • Sparebanken Sør Arena
  • Gangavstand til Kvadraturen og Universitet
  • Treningssenter
  • Et godt utbygd kollektivtilbud

Vi har også andre prosjekter på i området, se mer her.

Nøkkelinfo

StedKristiansand
AdresseMarvika, Lund
KontaktTerje Mykland
+ 47 90 92 42 80
terje.mykland@goddriv.no
ProspektLast ned prospekt (PDF)

Kart